Quản lý việc đặt tên tài khoản

11/11/2016
 1. Quản lý việc đặt tên tài khoản, tên nhân vật và thông tin Chat trong game

 

 1. Quy định về việc đặt tên tài khoản, nhân vật, bang hội:

 

 • Quy định khi đặt tên tài khoản, tên nhân vật, bang hội sau và không được vi phạm Quy định này dưới mọi hình thức và tại bất kỳ thời điểm nào:
 • Không được đặt tên tài khoản, tên nhật vật, bang hội và/hoặc tạo biểu tượng có nội dung vi phạm pháp luật, phản động, chống đối, đi ngược lại chính sách của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam, các nội dung bài xích tôn giáo, kích động bạo lực, khiêu dâm, xuyên tạc sự thật, xuyên tạc chính sách của Nhà nước, và các nội dung khác đi ngược lại thuần phong mỹ tục, truyền thống và văn hóa, trật tự công cộng và đạo đức xã hội Việt Nam tại bất kỳ thời điểm nào;
 • Không được đặt tên tài khoản, tên nhật vật, bang hội và/hoặc tạo biểu tượng có nội dung liên quan đến các danh nhân, vĩ nhân, anh hùng dân tộc, các anh hùng trong lịch sử của Việt Nam và các nước khác, tên của các vị lãnh đạo Đảng, Nhà Nước và chính quyền các cấp, tên tổ chức và tên của những vị lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, hiệp hội, liên minh, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức nghề nghiệp, các tổ chức phi chính phủ, tôn giáo, tên của những người nổi tiếng trong xã hội (bao gồm nhưng không giới hạn tới tên của các ca sĩ nổi tiếng, tên các nhà hoạt động văn hóa, tên các doanh nhân nổi tiếng, tên chính khách của các nước khác trên thế giới,…) qua từng thời kỳ;

 

 • Không được đặt tên tài khoản, tên nhật vật, bang hội và/hoặc tạo biểu tượng có nội dung vi phạm, hoặc đi ngược lại, trái lại thuần phong mỹ tục, truyền thống và văn hóa Việt Nam, hoặc các nội dung khác có tính ám chỉ, liên tưởng tới các nội dung nhạy cảm, thô tục, thiếu trong sáng, không lành mạnh dễ dàng gây ra hiểu lầm, ác cảm cho người khác (bao gồm nhưng không giới hạn tới các ngôn từ tục tĩu, từ ngữ ám chỉ phần kín của cơ thể,...);
 • Không được đặt tên tài khoản, tên nhật vật, bang hội và/hoặc tạo biểu tượng có nội dung xúc phạm, lăng mạ, sỉ nhục, khích bác, gây ra sự ác cảm hoặc nhầm lẫn cho người khác dưới bất kỳ hình thức nào;
 • Không được đặt tên tài khoản, tên nhật vật, bang hội và/hoặc tạo biểu tượng có nội dung phân biệt, đối xử, kích động, khích bác, bôi nhọ, xúi giục, bài xích giữa các thành viên, cá nhân khác, hoặc giữa các vùng miền trong đất nước, chống lại sự đoàn kết dân tộc;
 • Không được đặt tên tài khoản, tên nhật vật, bang hội và/hoặc tạo biểu tượng có nội dung liên quan tới các cá nhân, tổ chức, sự kiện có ảnh hưởng xấu, tiêu cực (bao gồm nhưng không giới hạn tới tên hoặc bí danh của các trùm khủng bố, phát xít, tội phạm, tội phạm chiến tranh, hoặc tên của các cá nhân, tổ chức tội phạm khác…), hoặc các nội dung có thể gây liên tưởng tới một thảm họa tự nhiên hoặc thảm họa khác trong lịch sử nhân loại (bao gồm nhưng không giới hạn tới các thảm họa, sự kiện diệt chủng, tàn sát, các thảm họa thiên nhiên mang lại sự mất mát lớn về sinh mạng con người và tài sản,…);
 • Không được đặt tên tài khoản, tên nhật vật, bang hội và/hoặc tạo biểu tượng có nội dung có tính mạo danh, gây nhầm lẫn, hiểu lầm rằng nó có liên quan đến các nhân viên, ban điều hành, ban quản lý, các dự án của Soha Game và VC Corp cũng như đối tác của Soha Game và VC Corp, làm mất uy tín của Soha Game và VC Corp;
 • Không được đặt tên tài khoản, tên nhật vật, bang hội và/hoặc tạo biểu tượng có nội dung tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu, ám chỉ tới các hoạt động, dịch vụ bất hợp pháp, hoặc bị ngăn cấm theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành;
 • Không được đặt tên tài khoản, tên nhật vật, bang hội và/hoặc tạo biểu tượng có nội dung thể hiện sự liên quan, quảng bá, giới thiệu, ủng hộ, hoặc ám chỉ tới các tổ chức, pháp nhân, cá nhân mà các tổ chức, pháp nhân, cá nhân này có các hành động chống đối, chống phá, tuyên truyền đi ngược lại chính sách của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, của Đảng Cộng sản Việt Nam;
 • Không được đặt tên tài khoản, tên nhật vật, bang hội và/hoặc tạo biểu tượng có nội dung xâm phạm, xâm hại tới tài sản trí tuệ (bao gồm nhưng không giới hạn tới quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp) của các tổ chức, pháp nhân, cá nhân khác;
  1. Quy định các nội dung chat trong game

Các nội dung bị cấm trao đổi, chia sẻ trong game:

 • Thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
 • Sử dụng những thông tin, hình ảnh của cá nhân mà vi phạm các quy định của pháp luật
 • Dùng ngôn ngữ thiếu văn hóa, vi phạm các chuẩn mực đạo đức, văn hóa truyền thống dân tộc Việt Nam.
 •  Đăng tải, tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tin dị đoan; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
 •  Đăng tải, tuyên truyền các nội dung vi phạm sở hữu trí tuệ và bán quyền tác giả.
 •  Gửi tin đen nội dung có tính chất Spam.
 • Những nội dung chứa bất kỳ loại virus, trojan, bom thời gian, các đoạn mã máy tính, các tập tin, những quy trình hay chương trình máy tính khác với mục đích gây càn trớ, phả hủy chiếm đoạt hay hạn chế chức năng của bất cứ hệ thống, dữ liệu hoặc thông tin nào.

 

Chia sẻicon facebookicon linhhay

Các tin khác