Tin tức

Hướng dẫn liên kết tài khoản đăng ký qua Google/ Facebook

Quay lại

Bước 1: Đăng nhập tài khoản tại trang https://taikhoan.sohagame.vn  

 Dùng Facebook/ Google đăng nhập tài khoản vào trang https://taikhoan.sohagame.vn 

 

Bước 2: Thực hiện đăng ký số điện thoại bảo vệ tài khoản tại mục "Bảo vệ tài khoản"  

- Chọn mục "Bảo vệ tài khoản", sau đó nhấn vào ô "Đăng ký" tại mục SĐT bảo vệ tài khoản: 

- Nhập đủ thông tin theo yêu cầu của hệ thống, bao gồm: SĐT và OTP xác thực, sau đó nhấn "Tiếp tục" và chờ thông báo cập nhật thành công. 

 

Bước 3: Thay đổi ID đăng nhập tài khoản. 

- Chọn "Cập nhật" của mục ID đăng nhập: 

- Nhập các thông tin còn thiếu của hệ thống, bao gồm: OTP và Email/ SĐT mới. (Nhấn "Gửi mã" để nhận OTP về SĐT bảo vệ).  

- Xác nhận OTP được gửi về ID mới và nhấn "Tiếp tục" để chờ hệ thống thông báo thành công. 

 

Bước 4: Tạo mật khẩu đăng nhập tài khoản. 

- Đăng xuất tài khoản bằng việc nhấn vào "Thông tin tài khoản", sau đó chọn "Đăng xuất", hoặc chọn "Đăng xuất" ở màn hình hiện tại. 

- Chọn chức năng "Quên mật khẩu" ở màn hình đăng nhập: 

- Điền thông tin ID tài khoản: 

- Xác thực OTP gửi về Email/ SĐT đăng nhập: 

- Xác nhận mật khẩu mới: 

 

Bước 5: Đăng nhập game theo ID và mật khẩu vừa tạo.