[Đại Chiến Tứ Hồn] SohaGame Day Tri Ân Giờ Vàng - Duy Nhất 05/01/2022

Quay lại

♦ Tải game ngay: https://daichientuhon.onelink.me/bekO/taigame

♦ Nạp ngay: nap.sohagame.vn/daichientuhon

♦ Phạm vi: Áp dụng tất cả các server

♦ Thời gian: 0h:00 - 23h:59 ngày 05/01/2022

♦ Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các cậu nạp Xu Chiến Quốc vào game đúng mệnh giá nhận SIÊU QUÀ :

♦ Nạp đúng mệnh giá 50K (Đúng gói 50 SohaCoin) vào game nhận:

Rương Chọn Đồng Hành SSR x5
Phù Linh x15
Túi Ngọc Tứ Hồn Đặc Biệt Ngẫu Nhiên Bậc 5 x3
Túi Ngọc Tứ Hồn Cơ Bản Ngẫu Nhiên Bậc 5 x3
Vàng x300
Mảnh Sesshomaru Minh Đạo XR x15

 

♦ Nạp đúng mệnh giá 100K (Đúng gói 100 SohaCoin) vào game nhận:

Rương Chọn Đồng Hành SSR x10
Phù Linh x20
Túi Ngọc Tứ Hồn Đặc Biệt Ngẫu Nhiên Bậc 6 x3
Túi Ngọc Tứ Hồn Cơ Bản Ngẫu Nhiên Bậc 6 x3
Vàng x600
Mảnh Sesshomaru Minh Đạo XR x20

 

♦ Nạp đúng mệnh giá 200K (Đúng gói 200 SohaCoin) vào game nhận:

Túi chọn tất cả UR x1
Phù Linh x25
Túi Ngọc Tứ Hồn Đặc Biệt Ngẫu Nhiên Bậc 7 x3
Túi Ngọc Tứ Hồn Cơ Bản Ngẫu Nhiên Bậc 7 x3
Túi chọn Tứ hồn 6 sao x1
Khung Avatar Tiệc Trà Anh Đào
Vàng x900
Mảnh Sesshomaru Minh Đạo XR x30

 

♦ Nạp đúng mệnh giá 500K (Đúng gói 500 SohaCoin) vào game nhận:

Túi chọn tất cả UR x3
Phù Linh x35
Túi Ngọc Tứ Hồn Đặc Biệt Ngẫu Nhiên Bậc 8 x3
Túi Ngọc Tứ Hồn Cơ Bản Ngẫu Nhiên Bậc 8 x3
Túi chọn Tứ hồn 6 sao x3
Vàng x1500
Mảnh Sesshomaru Minh Đạo XR x40

 

♦ Nạp đúng mệnh giá 1 Triệu (Đúng gói 1000 SohaCoin) vào game nhận:

Túi chọn tất cả UR x5
Phù Linh x45
Túi Ngọc Tứ Hồn Cơ Bản Ngẫu Nhiên Bậc 9 x3
Túi Ngọc Tứ Hồn Đặc Biệt Ngẫu Nhiên Bậc 9 x3
Túi chọn Tứ hồn 6 sao x5
Vàng x3000
Túi Chân Ngôn Hồng Ngẫu Nhiên x1
Túi Chọn Thẻ XR (4 chọn 1) x1

 

♦ Nạp đúng mệnh giá 2 Triệu (Đúng gói 2000 SohaCoin) vào game nhận:

Túi chọn tất cả UR x10
Phù Linh x60
Túi Ngọc Tứ Hồn Cơ Bản Ngẫu Nhiên Bậc 10 x3
Túi Ngọc Tứ Hồn Đặc Biệt Ngẫu Nhiên Bậc 10 x3
Túi chọn Tứ hồn 6 sao x7
Túi Chân Ngôn Hồng Ngẫu Nhiên x2
Vàng x4500
Túi Chọn Thẻ XR (4 chọn 1) x1

 

♦ Nạp đúng mệnh giá 5 Triệu (Đúng gói 5000 SohaCoin) vào game nhận:

Túi Chọn Tất Cả Thẻ XR x1
Phù Linh x75
Túi Ngọc Tứ Hồn Cơ Bản Ngẫu Nhiên Bậc 11 x3
Túi Ngọc Tứ Hồn Đặc Biệt Ngẫu Nhiên Bậc 11 x3
Túi Chân Ngôn Hồng Ngẫu Nhiên x3
Túi chọn Tứ hồn 6 sao x10
Vàng x6000
Túi Chọn Thẻ XR (4 chọn 1) x2

 

♦ Nạp đúng mệnh giá 10 Triệu (Đúng gói 10.000 SohaCoin) vào game nhận:

Túi Chọn Tất Cả Thẻ XR x3
Phù Linh x90
Túi Ngọc Tứ Hồn Cơ Bản Ngẫu Nhiên 12 x3
Túi Ngọc Tứ Hồn Đặc Biệt Ngẫu Nhiên Bậc 12 x3 
Túi chọn Tứ hồn 6 sao x20
Vàng x9000
Túi Chọn Thẻ XR (4 chọn 1) x4
Túi Chân Ngôn Hồng Ngẫu Nhiên x5


♦ Lưu ý:

• Chỉ áp dụng với người chơi nạp Xu Chiến Quốc vào game trong ngày 05/01/2022

• Mốc nạp KHÔNG tính cộng dồn, nạp đúng mốc là đạt (đổi SohaCoin thành Xu Chiến Quốc vào nhân vật thành công)

• Quà sẽ được phát sau khi kết thúc sự kiện 48h không tính thứ 7, Chủ Nhật.

• Mỗi nhân vật chỉ nhận ưu đãi mỗi mốc 1 lần (có thể nạp cả 8 mốc để nhận cả 8 gói quà ưu đãi)

-- Tĩnh Cúnn --

------------------------------------------------

ĐẠI CHIẾN TỨ HỒN - IP INUYASHA

Game Nhập Vai Hành Động Duy Nhất Có Bản Quyền Manga Tại Việt Nam

Nạp Thẻ: https://nap.sohagame.vn/daichientuhon

Chat với Admin: https://m.me/daichientuhon.sohagame

Fanpage: https://www.facebook.com/daichientuhon.sohagame

Group: https://www.facebook.com/groups/daichientuhon

Youtube: https://bit.ly/youtube-daichientuhon

Tiktok: https://bit.ly/tiktok-daichientuhon

Lotus: https://bit.ly/lotus-daichientuhon