Sự kiện

[Khuyển Dạ Xoa Truyền Kỳ - IP InuYasha] Big Boom Nạp Đúng Mốc Nhận Quà Xịn

Quay lại

♦ Tải game ngay: khuyendaxoa.vn/rd/download
♦ Nạp ngay: nap.sohagame.vn/khuyendaxoa


♦ Phạm vi: Áp dụng tất cả các server
♦ Thời gian: 0h:00 - 23h:59 ngày 29/09/2021
♦ Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các cậu nạp Xu Chiến Quốc vào game đúng mệnh giá nhận SIÊU QUÀ

♦ Nạp đúng mệnh giá 100K (Đúng gói 100 SohaCoin) vào game nhận:

Túi Thẻ Hồn SR x2
Túi Thẻ Hồn R x5
Phù Linh x5
Cơm Nắm Nhỏ x3
Tẩy Hồn Châu Vẩn Đục x10
Túi Ngọc Tứ Hồn Đặc Biệt Ngẫu Nhiên Bậc 3 x2


♦ Nạp đúng mệnh giá 200K (Đúng gói 200 SohaCoin) vào game nhận:

Túi Thẻ Hồn SR x3
Túi Thẻ Hồn R x10
Phù Linh x10
Cơm Nắm Nhỏ x5
Tẩy Hồn Châu Vẩn Đục x20
Túi Ngọc Tứ Hồn Đặc Biệt Ngẫu Nhiên Bậc 4 x2


♦ Nạp đúng mệnh giá 500K (Đúng gói 500 SohaCoin) vào game nhận:

Rương Chọn Đồng Hành SSR x1
Túi Thẻ Hồn SR x5
Phù Linh x20
Cơm Nắm Nhỏ x10
Tẩy Hồn Châu Vẩn Đục x30
Túi Ngọc Tứ Hồn Đặc Biệt Ngẫu Nhiên Bậc 5 x2


♦ Nạp đúng mệnh giá 1 Triệu (Đúng gói 1000 SohaCoin) vào game nhận:

Rương Chọn Đồng Hành SSR x2
Đồng x 1.000.000
Phù Linh x30
Túi Ngọc Tứ Hồn Đặc Biệt Ngẫu Nhiên Bậc 6 x2
Tứ Hồn Ngẫu Nhiên 6 Sao x1
Rương EXP Tứ Hồn-Cao x5


♦ Nạp đúng mệnh giá 2 Triệu (Đúng gói 2000 SohaCoin) vào game nhận:

Túi Chọn Tất Cả Thẻ UR x1
Đồng x 2.000.000
Phù Linh x50
Túi Ngọc Tứ Hồn Đặc Biệt Ngẫu Nhiên Bậc 6 x3
Tứ Hồn Ngẫu Nhiên 6 Sao x2
Rương EXP Tứ Hồn-Cao x10


♦ Nạp đúng mệnh giá 5 Triệu (Đúng gói 5000 SohaCoin) vào game nhận:

Túi Chọn Tất Cả Thẻ UR x2
Đồng x 3.000.000
Túi Ngọc Tứ Hồn Đặc Biệt Ngẫu Nhiên Bậc 6 x5
Túi Chọn Tứ Hồn 6 Sao x3
Rương EXP Tứ Hồn-Cao x15
Hồn Tinh Rực Cháy x3


♦ Nạp đúng mệnh giá 10 Triệu (Đúng gói 10.000 SohaCoin) vào game nhận:

Túi Chọn Tất Cả Thẻ UR x3
Đồng x 5.000.000
Túi Ngọc Tứ Hồn Đặc Biệt Ngẫu Nhiên Bậc 7 x3
Túi Chọn Tứ Hồn 6 Sao x5
Rương EXP Tứ Hồn-Cao x20
Hồn Tinh Rực Cháy x5


♦ Nạp đúng mệnh giá 20 Triệu (Đúng gói 20.000 SohaCoin) vào game nhận:

Túi Chọn Tất Cả Thẻ UR x5
Đồng x 10.000.000
Túi Ngọc Tứ Hồn Đặc Biệt Ngẫu Nhiên Bậc 8 x3
Túi Chọn Tứ Hồn 6 Sao x7
Rương EXP Tứ Hồn-Cao x30
Hồn Tinh Rực Cháy x10


♦ Lưu ý:

• Chỉ áp dụng với người chơi nạp Xu Chiến Quốc vào game trong ngày 29/09/2021
• Mốc nạp KHÔNG tính cộng dồn, nạp đúng mốc là đạt (đổi SohaCoin thành Xu Chiến Quốc vào nhân vật thành công)
• Quà sẽ được phát sau khi kết thúc sự kiện 48h không tính thứ 7, Chủ Nhật.
• Mỗi nhân vật chỉ nhận ưu đãi mỗi mốc 1 lần (có thể nạp cả 8 mốc để nhận cả 8 gói quà ưu đãi)

-- Tĩnh Cúnn --

------------------------------------------------

KHUYỂN DẠ XOA TRUYỀN KỲ - IP INUYASHA

Game Nhập Vai Sở Hữu Độc Quyền IP InuYasha tại Việt Nam

Nạp Thẻ: https://nap.sohagame.vn/khuyendaxoa

Fanpage: https://www.facebook.com/khuyendaxoatruyenky.sohagame

Group: Cộng Đồng Game IP InuYasha Độc Quyền Việt Nam

Youtube: https://bit.ly/youtube-khuyendaxoatruyenky

Tiktok: https://bit.ly/tiktok-khuyendaxoatruyenky

Lotus: https://bit.ly/lotus-khuyendaxoatruyenky