[Sự Kiện] - Đấu Giá Hạn Giờ Ngày 22-23/04

20/04/2017Chơi ngay

Thời gian:

Từ 0h00 ngày 22/04 đến hết ngày 23/04/2017

Nội dung:

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày vào lúc 0h00, cửa hàng sẽ làm mới 3 món thương phẩm cho người chơi tranh mua. Người ra giá cao nhất sẽ giành được vật phẩm.

- Sau khi tranh giá thành công mà bị người chơi khác ra giá cao hơn cạnh tranh thì sẽ được hoàn lại số KNB đã dùng để đấu giá qua thư.

Vật phẩm đấu giá được cũng sẽ được gửi qua hòm thư.

Đấu giá trong sự kiện đấu giá sẽ không được tính vào sự kiện tiêu phí.

Mỗi vật phẩm có mức thêm giá sàn riêng, không được ra giá ít hơn.

Ví dụ: Vật phẩm ghi chú:

Giá hiện tại 2150 KNB, Tăng giá ít nhất 150 KNB thì phải ra giá 2300 KNB trở lên.

 

Soái Ca Truyền Thuyết - 2000 cấp độ, cày cả năm không max

Soái Casoai ca truyen thuyet

 

 

Chia sẻicon facebookicon linhhayChơi ngay