Tin tức

Thông báo đóng trang nạp Đại Lý

Quay lại

Kính gửi: Các đại lý SohaCoin đang hoạt động trên trang daily.sohacoin.vn

 

Lời đầu tiên, trân trọng cảm ơn các Đại lý đã đồng hành cùng SohaGame trong nhiều năm qua. Do có sự thay đổi trong chính sách kinh doanh, SohaGame trân trọng thông báo việc dừng hoạt động website https://daily.sohacoin.vn/ như sau:

 

1. Lộ trình dừng hoạt động của website daily.sohacoin.vn

- Từ ngày 15/08/2023, đóng tính năng nạp tiền vào tài khoản Đại lý trên website daily.sohacoin.vn, được hiểu rằng các Đại lý sẽ không thể nạp SohaCoin vào tài khoản Đại lý của mình.

- Từ ngày 31/08/2023, đóng chức năng nạp SohaCoin vào tài khoản người chơi và chức năng xuất thẻ SohaCoin. Các Đại lý nên sử dụng hết SohaCoin trong tài khoản Đại lý trước thời điểm này.

- Từ ngày 30/09/2023, đóng kênh hỗ trợ Đại lý. Từ sau thời điểm này, SohaGame sẽ không hỗ trợ hay giải quyết bất kỳ yêu cầu hay khiếu nại nào của các Đại lý về các vấn đề liên quan đến tài khoản Đại lý trên Website. 

 

2. Hoàn tiền cho Đại lý

Sau  ngày 31/8/2023, với những Đại lý nào còn tiền trong tài khoản, SohaGame sẽ thu hồi và hoàn lại số tiền tương ứng vào tài khoản ngân hàng đã đăng ký trong tài khoản Đại lý. Số tiền chuyển khoản được tính bằng số dư trong tài khoản Đại lý x 0.945, làm tròn đến đơn vị 1 VNĐ.

Để được hoàn tiền, đại lý cần email vào email hotro@sohagame.vn, cung cấp thông tin gồm:

Tiêu đề email: [Mã đại lý] Yêu cầu hoàn tiền

Nội dung email yêu cầu cung cấp đầy đủ các thông tin dưới đây:

           Thông tin Đại lý

                    - Mã Đại lý:

                    - Họ và tên:

                    - Số dư trong tài khoản Đại lý:

           Tài khoản ngân hàng

                     - Tên chủ tài khoản:

                     - Số tài khoản:

                     - Ngân hàng nhận:

Lưu ý: SohaGame chỉ hoàn tiền cho các Đại lý thỏa mãn 2 điều kiện sau:

- Đại lý đã được xác minh danh tính;

- Tài khoản ngân hàng cung cấp trùng với tài khoản ngân hàng đã được đăng ký trong tài khoản Đại lý, với tên chủ tài khoản trùng với tên Đại lý.

 

3. Thông tin hỗ trợ

Để được hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ: 

Hotline: 19006639 

Email: hotro@sohagame.vn