Sự kiện

[Khuyển Dạ Xoa Truyền Kỳ] Sự Kiện Nạp Đúng Mốc - Nhận Quà Sock

Quay lại

https://psg.mediacdn.vn/public/4k5FQcO/103/52cce02e649f932030a8b9851f6172b7t4.jpg

♦ Tải game ngay: khuyendaxoa.vn/rd/download

♦ Nạp ngay: nap.sohagame.vn/khuyendaxoa

♦ Phạm vi: Áp dụng tất cả các server

♦ Thời gian: 0h:00 - 23h:59 ngày 13/10/2021

♦ Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các cậu nạp Xu Chiến Quốc vào game đúng mệnh giá nhận SIÊU QUÀ

♦ Nạp đúng mệnh giá 100K (Đúng gói 100 SohaCoin) vào game nhận:

Túi Thẻ Hồn SR x3
Phù Linh x5
Cơm Nắm Nhỏ x3
Túi Ngọc Tứ Hồn Đặc Biệt Ngẫu Nhiên Bậc 3 x2
Túi Ngọc Tứ Hồn Cơ Bản Ngẫu Nhiên Bậc 3 x2
Vàng x300


♦ Nạp đúng mệnh giá 200K (Đúng gói 200 SohaCoin) vào game nhận:

Túi Thẻ Hồn SR x7
Phù Linh x10
Cơm Nắm Nhỏ x5
Túi Ngọc Tứ Hồn Đặc Biệt Ngẫu Nhiên Bậc 4 x2
Túi Ngọc Tứ Hồn Cơ Bản Ngẫu Nhiên Bậc 4 x2
Vàng x600


♦ Nạp đúng mệnh giá 500K (Đúng gói 500 SohaCoin) vào game nhận:

Rương Chọn Đồng Hành SSR x1
Phù Linh x20
Cơm Nắm Nhỏ x10
Túi Ngọc Tứ Hồn Đặc Biệt Ngẫu Nhiên Bậc 5 x2
Túi Ngọc Tứ Hồn Cơ Bản Ngẫu Nhiên Bậc 5 x2
Vàng x1500


♦ Nạp đúng mệnh giá 1 Triệu (Đúng gói 1000 SohaCoin) vào game nhận:

Rương Chọn Đồng Hành SSR x2
Đồng x 1.000.000
Phù Linh x40
Túi Ngọc Tứ Hồn Đặc Biệt Ngẫu Nhiên Bậc 6 x3
Hồn Tinh Chói Mắt x 3
Vàng x3000


♦ Nạp đúng mệnh giá 2 Triệu (Đúng gói 2000 SohaCoin) vào game nhận:

Túi Chọn Tất Cả Thẻ UR x1
Đồng x 2.000.000
Túi Ngọc Tứ Hồn Đặc Biệt Ngẫu Nhiên Bậc 7 x3
Rương EXP Tứ Hồn-Cao x5
Hồn Tinh Chói Mắt x 5
Mảnh Thần Khí Hồng Minh Đạo Thiết Toái Nha x10


♦ Nạp đúng mệnh giá 5 Triệu (Đúng gói 5000 SohaCoin) vào game nhận:

Túi Chọn Tất Cả Thẻ UR x2
Đồng x 5.000.000
Túi Ngọc Tứ Hồn Đặc Biệt Ngẫu Nhiên Bậc 8 x3
Rương EXP Tứ Hồn-Cao x10
Hồn Tinh Chói Mắt x 10
Mảnh Thần Khí Hồng Minh Đạo Thiết Toái Nha x20


♦ Nạp đúng mệnh giá 10 Triệu (Đúng gói 10.000 SohaCoin) vào game nhận:

Túi Chọn Tất Cả Thẻ UR x3
Đồng x 10.000.000
Túi Ngọc Tứ Hồn Đặc Biệt Ngẫu Nhiên Bậc 9 x3
Rương EXP Tứ Hồn-Cao x20
Hồn Tinh Rực Cháy x5
Mảnh Thần Khí Hồng Minh Đạo Thiết Toái Nha x30


♦ Nạp đúng mệnh giá 20 Triệu (Đúng gói 20.000 SohaCoin) vào game nhận:

Túi Chọn Tất Cả Thẻ UR x5
Đồng x 20.000.000
Túi Ngọc Tứ Hồn Đặc Biệt Ngẫu Nhiên Bậc 10 x3
Rương EXP Tứ Hồn-Cao x30
Hồn Tinh Rực Cháy x10
Mảnh Thần Khí Hồng Minh Đạo Thiết Toái Nha x50

 

♦ Lưu ý:

• Chỉ áp dụng với người chơi nạp Xu Chiến Quốc vào game trong ngày 13/10/2021

• Mốc nạp KHÔNG tính cộng dồn, nạp đúng mốc là đạt (đổi SohaCoin thành Xu Chiến Quốc vào nhân vật thành công)

• Quà sẽ được phát sau khi kết thúc sự kiện 48h không tính thứ 7, Chủ Nhật.

• Mỗi nhân vật chỉ nhận ưu đãi mỗi mốc 1 lần (có thể nạp cả 8 mốc để nhận cả 8 gói quà ưu đãi)

-- Tĩnh Cúnn --

------------------------------------------------

KHUYỂN DẠ XOA TRUYỀN KỲ - IP INUYASHA

Game Nhập Vai Sở Hữu Độc Quyền IP InuYasha tại Việt Nam

Nạp Thẻ: https://nap.sohagame.vn/khuyendaxoa

Fanpage: https://www.facebook.com/khuyendaxoatruyenky.sohagame

Group: Cộng Đồng Game IP InuYasha Độc Quyền Việt Nam

Youtube: https://bit.ly/youtube-khuyendaxoatruyenky

Tiktok: https://bit.ly/tiktok-khuyendaxoatruyenky

Lotus: https://bit.ly/lotus-khuyendaxoatruyenky